RAFİNERİ,KİMYA ve PETROKİMYA TESİSLERİ
  ♦ Rafineriler
  ♦ Petrokimya Tesisleri
  ♦ Kimya Proses Tesisleri

  ♦ Tank Çiftlikleri

----------------------------------------------------------

SU ve ATIKSU İLETİM HATLARI ve ARITMA TESİSLERİ
  ♦ Atıksu Arıtma Tesisleri
  ♦ İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri
  ♦ Endüstriyel Su Arıtma Tesisleri
  ♦ Atıksu Deniz Deşarj Hatları
  ♦ Su Temin ve Sulama Sistemleri

ENDÜSTRİYEL TESİSLER
  ♦ Fabrika İnşaatları ve Ekipman Montajı
  ♦ Maden İşleme ve Zenginleştirme Tesisleri
  ♦ Metalurji ve Elektrometalurji Tesisleri
  ♦ Demir Çelik Tesisleri
  ♦ Çimento ve Kireç Fabrikaları

----------------------------------------------

ULAŞTIRMA PROJELERİ
  ♦ Havalimanları
  ♦ Demiryolları
  ♦ Metro
  ♦ Hafif Raylı Sistemler
  ♦ Sinyalizasyon Sistemleri
  ♦ Karayolları, Otoyollar
  ♦ Tüneller, Köprüler

KONUT PROJELERİ
  ♦ Konut Projeleri
  ♦ Uydukentler
  ♦ Toplu Konutlar
  ♦ Lüks Konutlar
  ♦ İş Merkezleri
  ♦ Ticaret Merkezleri
  ♦ Hastaneler
  ♦ Oteller
  ♦ Askeri Tesisler

------------------------------------

BORU HATLARI
  ♦ Petrol Boru Hatları
  ♦ Doğalgaz Boru Hatları
  ♦ Su Boru Hatları
  ♦ Şehiriçi Doğalgaz Dağıtımı
  ♦ Kompresör İstasyonları
  ♦ Pompa İstasyonları

----------------------------------------------

ENERJİ TESİSLERİ
  ♦ Hidroelektrik Santrallar
  ♦ Termik Santrallar
  ♦ Kombine Çevrim Santralları
  ♦ Isı Geri Kazanım Sistemleri